Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2016

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno

September 15 2016

Reposted fromarienaitsuno arienaitsuno

September 05 2016

6286 4d43
Reposted fromGhost335 Ghost335
6279 ad24
Reposted fromGhost335 Ghost335

August 24 2016

August 22 2016

1974 e429 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
1973 0c2a 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 09 2016

4461 b56f 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

August 01 2016

7599 7d02 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7601 a9ee
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7596 f5b3 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
7607 f120 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 24 2016

3701 7931
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig

July 20 2016

0908 7ff8 500
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

July 18 2016

3288 7df7
Please. Love. Only me.
Reposted fromSkydelan Skydelan

July 16 2016

Dla wszystkich tych, którzy są samotni. Czegoś im brak, coś stracili i coś zyskali. Dla wszystkich tych, którzy cierpią i płaczą, nie mają siły, tych którzy tęsknią za przyszłością i boją się przyszłości. Dla wszystkich, którzy przeżywają złe chwile jak i dobre, w każdym okresie czasu. Dla nas wszystkich, co coś przeżyli, utracili, po prostu dla wszystkich nas, którzy nie znamy tu innych.. 
— Damy radę, przetrwamy, nie jesteśmy sami
Reposted fromSkydelan Skydelan

July 13 2016

8591 173d 500
celnie. 
Reposted fromSkydelan Skydelan

July 06 2016

Dokładnie. 
Reposted fromiulka iulka

July 04 2016

5722 fde4 500
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig

July 03 2016

2893 01e8
Reposted fromjegelskerdig jegelskerdig
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl